Passer au contenu principal

TEACH-ON

16 avril, 2021

TEACH-ON este un proiect pentru sprijinirea personalului didactic din învățământul preuniversitar bihorean pentru consolidarea deprinderilor de lucru cu elevii pe componenta online. 

În urma pateneriatului încheiat între Inspectoratul Școlar Județean Bihor ș iRotary Oradea Art Nouveau, la nivelul județului, în perioada 27 ianuarie – 4 martie 2021, s-a organizat un program de formare pe componenta online adresat profesorilor care predau limba omână, limba maghiară, respective matematica în mediul rural. Programul de formare a inclus 27 de profesori din localitățile: Felix-Sânmartin, Oșorhei, Chijic, Pietroasa, Bratca, Bulz, Ianoșda, Lăzăreni, Sălacea, Călugări, Câmpani, Tămășeu, Tarcea, Viișoara, Șimian. 

Pe parcursul a 40 de ore s-au dezbătut chestiuni teoretice și practice legate de eficientizarea învățământului online, cursanții făcând cunoștință cu uneltele oferite de platforma Office 365. Prin intermediul platformei Microsoft Teams, cursanții au făcut cunoștință cu facilitățile oferite de către această platform pentru desfășurarea cu succes a cursurilor online, punându-se accent pe modalități de predareși de evaluare online. 

În cadrul acestui program, cursanții au avut posibilitatea să studieze și să aplice diverse programe specific e învățământului online: Kubbu, Kahoot, Flipgrid, Socrative, Edpuzzle, MozaBook, WordWall, BookCreator, Storyjumper, Quizizz, LearningApps. 

Cursurile s-au desfășurat prinintermediul platformei Microsoft Teams de la Colegiul Național „Emanuil Gojdu”. 

Cursanții au avut posibilitatea să-și realizeze propriile lecții, pe care le-au susținut în fața colegilor, să exerseze lucrul pe grupe, online, să realizeze teste folosind facilitățile oferite de uneltele din Office 365 cât și din aplicațiile prezentate la curs. 

Proiectul va continua cu instruire pe parte de digitalizare și tehnologie interactivă integrate în predarea lecțiilor.