Passer au contenu principal

Proiectul RHWA Rotary HandsAcrossWater

3 juin 2022

Global Grant D2490 Israel, ediția , 2021:  Colegiul Emanuil Gojdu, Ediția a 2-a 2022: Colegiul Emanuil Gojdu și Liceul greco-catolic Iuliu Maniu

Scopul: săsensibilizezetânăragenerație la problemeleexistenteîninfrastuctura de apă, săînțeleagăpericolul pe care îlreprezintălipsaapei, să-șiîmpărtășeascăcunoștințele cu alțitineri din altețări, darmai ales săgăseascăîmpreunăsoluții de rezolvare a problemelor, pe care să le implementezeînviitor.