Skip to main content

Înființarea Asociației Artizanilor Beiușeni.

31 August, 2021

Este o mare onoare și bucurie pentru Rotary Club Oradea Art Nouveau să sprijine înființarea Asociației Artizanilor Beiușeni. 

Ne-am implicat în proiectul Give(Back) Credit to The Heritage Communities pentru a sprijini înființarea Asociației Artizanilor Beiușeni la invitația primită de la La Blouse Roumain IA. Ne-am implicat cu bucurie în evenimentul dedicate iei românești, am fost martorul evenimentului creativ de revigorare a moștenirii noastre cultural ce s-a desfășurat la sfârșitul lunii august la Muzeul Municipal Beiuș.

Tradițiile reprezintă o parte a patrimoniului imaterial pe care îl avem ca națiune, ele constituie o marcă identitară pe care noi trebuie să le conservăm și să le promovăm pentru ca legătura cu trecutuls ă nu se rupă. Dispariția tradițiilor ar avea drept urmare dispariția națiunii înseși. De aceea Oradea Art Nouveau Rotary Club a considerat că este important săsprijine înființarea Asociației Artizanilor Beiușeni.